Skaplag, bonderettslig uttrykk for det dagsverk arbeidsfolk sedvanemessig skulle utføre, se laje.