Skårunge er en ung stormåke. Ordet har blitt vanlig brukt om førstereisgutt på fiske.