Sjøpiggknopp, art i dunkjevlefamilien. 70–200 cm lang vannplante med tynn stengel og smale blad som flyter på vannet. Blomsterstanden er lang med mange små aks. Vokser i næringsfattige vann, her i landet bare funnet i Sørøst-Norge.