Sinkalkyler, metallorganiske forbindelser som inneholder metallet sink og forskjellige alkylgrupper. Eksempler er dimetylsink (CH3)2Zn og dietylsink (C2H5)2Zn. De er meget reaktive og hadde tidligere en viss interesse i organiske synteser.