Signaturkart, kart hvor detaljene i terrenget er vist ved vanlige karttegn, i motsetning til ortofotokart som viser en fotografisk gjengivelse av terrenget.