Sialinsyrer er bestanddeler i glykoproteiner i sekreter i luftveiene, i fordøyelseskanalen og i kjønnsorganene. Kjemisk regnes de som substituerte nevraminsyrer, det vil si mannose med en aminogruppe og pyruvat påhektet.