Sentraltone, sentraltone benyttes ofte i musikk med fri tonalitet og atonalitet i stedet for grunntone, som er nær knyttet til den funksjonelle harmonikk i tonal musikk.