Sennaglykosider, kjemiske forbindelser som virker avførende, og finnes i blad og belger av sennesplanter, bl.a. Cassia acutifolia og Cassia angustifolia. De viktigste sennaglykosider er sennosid A og B, som ved hydrolyse gir to molekyler glukose og aglukonene sennidin A og B. Sennidin A og B er derivater av diantron (antron = 10 okso-dihydroantracen). Se også glykosider.