Sekstakkord er første omvending av en treklang i grunnstilling. Treklangens ters blir akkordens basstone. Sekstakkorden betraktes som mindre klanglig stabil enn grunnstillingstreklangen, og brukes derfor ytterst sjelden som avslutningsakkord i en sats.