Seertall, antall personer som ser på fjernsyn på ulike tidspunkter. Måling av seertall (rating) danner et viktig utgangspunkt for fjernsynsselskapenes programpolitikk. I de reklamefinansierte kanalene er seertallene avgjørende for økonomien fordi de er avgjørende for den pris som kan oppnås for reklameinnslagene. Også for NRK har seertall fått økt betydning.