Søkke, lodd eller stein som festes til fiskesnøre for å få redskapen hurtig ned i ønsket dybde, eller til fiskegarn for å holde det til bunnen.