Ringside, (subst. og adv.), tilskuerplassene nærmest bokseringen; i overført betydning: nær begivenhetenes sentrum.