Repetisjon, det å repetere; gjentagelse; gjennomgang, innøving.