Reduksjonspasser, en dobbeltpasser festet i saksform og med forskyvbart omdreiningsledd. Avstanden mellom passerens ben kan reguleres til alle forhold mellom 1:1 og 1:10, slik at reduksjonspasseren kan brukes til overføring av tegninger (kart) fra én målestokk til en annen.