Punktering, i noteskrift er punktering en form for rytmeangivelse, noteres som et punkt til høyre for noten. Ett punkt angir at noten forlenges med halvparten av sin verdi, to punkter med 3/4.