Punktalglass, buede brilleglass, slipt slik at astigmatiske feil unngås også når man ser på skrå gjennom glasset.