Provisorismen, eller provisorietiden, alminnelig betegnelse for perioden 1885–94 i dansk historie, da Jacob Estrup regjerte ved provisoriske finanslover utstedt uten godkjennelse av Folketingets venstreflertall.