Produksjonslogging, undersøkelse av en petroleumsbrønns produksjonsegenskaper ved bruk av loggeverktøy. Se petroleum (utvinning).