Poinçon, verktøy brukt ved fremstilling av stempler til mynt- og medaljepregning. En poinçon er en patrise til en del av det bilde eller den innskriften som skal inngå i det fullstendige preg.