Planert oppbygging ved siden av jernbane- eller trikkespor for av- og påstigning av passasjerer; forhøyning i kjørebanen i visse gater, trafikkøy; oppholdsplass på jernbane- eller sporvogn.