Plateøgler, krypdyrunderfamilie i familien belteøgler. Det er to slekter, Gerrhosaurus og Tetradactylus. 15–70 cm lange. De kjennetegnes ved at de har benplater under skjellene. Plateøglene er dagaktive, sky og lever mest av insekter. Mange arter graver ganger i jorden. Utbredt i Afrika og på Madagaskar.