Petisjon, andragende, bønnskrift, tidligere særlig brukt om en nasjonalforsamlings adresse til kongen med fremsettelse av visse krav. Historisk har petisjonsretten hatt særlig betydning i britisk forfatningsutvikling (se Petition of Right).