Petition of Right var et klage- og bønnskrift som det engelske parlament i 1628 leverte til Karl 1 for bl.a. å få godkjent at skatter ikke var lovlige uten parlamentets samtykke, og at ingen kunne fengsles eller dømmes vilkårlig. Karl 1 stadfestet Petition of Right, men hans senere brudd på bestemmelsene førte til borgerkrig.