Vulkansk glassbergart av ryolittisk sammensetning som viser konsentrisk oppsprekking på grunn av sammentrekning av glassmassen ved avkjøling. Fenomenet kan være så markert at bergarten synes å bestå av små kuler med konsentriske lag som løsner som skallene på en løk. Ved kunstig oppvarming blir bergarten til et løst, lett pulver som kan brukes til isolasjonsmateriale.