Pentathlon, (av penta- og gr. 'kjempe'), femkampen under de antikke olympiske leker. Se antikk femkamp.