Parallell dataoverføring, samtidig overføring av mange databiter på hver sin signaltråd i en kabel eller i hver sin bane i en databuss, i motsetning til seriell overføring, der man tar en bit om gangen. Hensikten er å overføre data raskere. Inne i en PC overføres data stort sett parallelt, det vil si 8, 16 eller 32 biter om gangen.