Pama, krypdyrart i familien giftsnoker, lever i Sør-Asia. Ca. 1,5 m lang. Kroppen har avvekslende gule og svarte ringer. Meget giftig, men treg og rolig og angriper ikke mennesker, men det hevdes at den kan bite om natten. Se også kraiter.