P.a. er i kjemien forkortelse for pro analysi, «for analyse». Betegnelsen brukes om kjemiske stoffer som har svært høy renhet.