Ondartet katarrfeber, akutt virussykdom som opptrer sporadisk hos dyr, høy dødelighet. Sykdommen er forårsaket av et gammaherpesvirus. Inkubasjonstiden er 3–8 uker. Hos storfe har sykdommen en perakutt form, hode/øye-formen, som er karakterisert ved sterke betennelsesreaksjoner i øynene (lysømfintlighet), og i munnslimhinnen (spyttflod) og neseslimhinnen. Det finnes også en hudform. Begge former medfører feber. Hos gris inntrer det høy og vedvarende feber, sterk allmennpåkjenning, pustebesvær og nervøse symptomer. Ved obduksjon sees betennelsesreaksjoner i hjernens vev og blodkar. Det finnes ingen effektiv behandling. Sykdommen er også påvist hos elg.