Nykantianer er en filosof eller teoretiker som viderefører ett eller flere sentrale aspekter i Immanuel Kants filosofi.