Nom de guerre er et fransk uttrykk som egentlig betyr ‘krigsnavn’ eller ‘dekknavn’. Det brukes mest om dekknavn for forfattere eller kunstnere, eller om pseudonym.