Nivåkart, kart hvor man ved høydekurver og farger legger særlig vekt på fremstilling av høydeforholdene.