Neoglasiasjon, fremstøt av isbreene, som i Norge under klimaforverringen litt før år 1750.