Narkotikakonvensjon, refererer gjerne til Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 og noen ganger også til Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971. Til disse konvensjonene er det knyttet lister/forskrifter (som revideres) over internasjonalt forbudte stoffer (rusmidler).