Naga, samlenavn for en rekke folkegrupper i grensefjellene mellom India (Assam) og Myanmar. De taler tibeto-burmanske språk, men i sterkt avvikende, innbyrdes ofte helt uforståelige former. Også kulturelt skiller de seg delvis sterkt fra hverandre. Svedjebruk er alminnelig, ved siden av høyere utviklede jordbruksformer, som terrasseanlegg, hvor de særlig dyrker bergris. Tidligere var nagaene hodejegere. Siden 1890-årene er en stor minoritet blitt kristnet. 1962 opprettet den indiske regjering delstaten Nagaland.