Naftener er en betegnelse som brukes på mange sykliske hydrokarboner, som regel syklopentan og sykloheksan, samt deres alkylderivater. De forekommer i petroleum i vekslende mengde etter opprinnelsessted.