Nødbivuakk, (mest mil.), overnattingssted ute uten bruk av spesielt bivuakkutstyr som telt el.l. Lages som barhytte eller skjermtak (gapahuk) av stokker og bar. Kan om vinteren også bygges som snøhule.