Mykdata, data som ikke kan uttrykkes i «harde» tall, men som inneholder vurderinger, antagelser o.l.