Mussa, sild i sitt første leveår etter larvestadiet. Lengde 5–12 cm. I Nord-Norge kalles den krill, et navn som ellers brukes om et rekelignende krepsdyr. Mussa mellom 10 og 12 cm ble anvendt til hermetisk nedlegging av sildesardiner. Etter den katastrofale nedgangen i den atlantoskandiske sildestammen i slutten av 1960-årene har mussafisket enten vært forbudt eller enkelte år tillatt i meget liten grad.