Multilevel-marketing, en form for direkte salg der det utvikler seg et nettverk («matrise» eller «pyramide») av distributører. Nettverket danner seg ved at personer blir rekruttert som distributører der hver distributør igjen blir oppmuntret til å rekruttere nye distributører. I noen tilfeller ligger en del av motiveringen i at hver distributør tjener en viss prosentandel av den samlede omsetningen som alle etterfølgende distributører skaper i tillegg til provisjon av eget salg. Det har hendt at slike nettverk har vært brukt som kamuflasje for pyramidespill, eksempelvis The 5 % Community (T5PC). En har da forsøkt å unngå forbudet mot pyramidespill ved å la nettversmarkedsføring av produkter inngå som en underordnet del av spillet. De fleste innen nettverkssalg skal likevel drive en etisk forsvarlig virksomhet. Se nettverkssalg, direkte salg, direkte markedsføring (DM).