Salgsmetode der selger søker kontakt med kjøper ved hjelp av personlig telefonsalg, hjemmeselskap eller oppsøkende dørsalg. Et nettverk bygges gjerne opp ved at enkelte private personer blir kontaktet av en bekjent med tilbud om innkjøp av et parti populære produkter med oppfordring til å selge det videre (med fortjeneste) til vedkommendes venner og kjente – gjerne i forbindelse med sosiale sammenkomster (hjemmeselskap; «home parties»). Eksempler er Kari Trestak, Tupperware Corp, og ulike organisasjoner for salg av helsekost. Se også direkte salg og multilevel-marketing.