Modus vivendi, en foreløpig ordning inntil endelig avgjørelse finner sted.