Modningsdeling er det samme som meiose. Se også celledeling.