Minimumstermometer er et termometer som viser den laveste temperatur i løpet av en viss tidsperiode. Det er ofte konstruert slik at en stift blir ført med væskestrengen når temperaturen synker, men blir liggende igjen når temperaturen stiger. Et minimumstermometer plasseres helst et stykke over bakken, skjermet mot nedbør og direkte stråling.