Metmyoglobin, protein som dannes av myoglobin ved at toverdig jern i myoglobin oksideres til treverdig. Metmyoglobin kan ikke ta imot oksygen.