Melmidd, middart i familien Acaridae. 0,3–0,6 mm, hvit som voksen. Melmidd kan forekomme i matvarer når vanninnholdet er over 14 %. Ved de beste formeringsforhold (25 °C og 90 % relativ luftfuktighet) kan bestanden øke med sju ganger utgangsbestanden i løpet av en uke. Den kan opptre i kolossale mengder på korn- og melvarer i siloer, lagre og matskap. Angrepne varer lukter, og det blir ofte et støvlag av ekskrementer og døde middrester. Skjemt mat eller fôr kan føre til fordøyelsessykdommer og utslett hos mennesker og dyr. Jf. midder.