Mediasjon er formidling mellom to ytterpunkter eller motsetninger. Ifølge Hegel er virkeligheten et resultat av en tilblivelsesprosess der motsetninger oppheves ved å medieres.