Marine oljer, oljer utvunnet av fisk og av sjøpattedyr som hval og sel. Eksempel: Sildolje, hvalolje. Marine oljer er rike på flerumettet fett og har anvendelse som råstoff i spisefettproduksjon m.m.