Maksimumstermometer, instrument for måling av høyeste temperatur i en viss tidsperiode. Er vanligvis konstruert slik at bare temperaturstigning registreres, mens væskestrengen brytes når temperaturen igjen faller. Termometer med en stift som blir liggende igjen ved høyeste registrerte temperatur, blir også benyttet.