Luginovegg er en plasstøpt lettvegg, avstivet med I-stål-stendere i cirka 2,5 meter avstand. Støpemassen består av like deler gips, ren grov sand og rent koksslagg tilsatt vann. Veggen støpes mellom for­skallingslemmer på cirka én meters høyde, som trekkes opp for ny støpeomgang etter cirka ½ time. Den må pusses med gips­mørtel.